เงื่อนไขผลิตป้ายเมนู

1.รายละเอียดและเงื่อนไขบริการ
2.วัสดุใช้เป็น พลาสวูด หนา 3-4 mm.
3.ระบบพิมพ์ Inkjet ที่ทันสมัยจากญี่ปุ่น
4.สามารถเคลือบกันน้ำได้
5.ราคางานพิมพ์ยังไม่รวมออกแบบ ออกแบบเริ่มที่ 690.-โปรโมชั่นออกแบบฟรี
6.ระยะผลิตเวลาผลิต 5-7 วัน (หลังจากคอนเฟิร์มงานผลิต)
7.พิมพ์ขั้นต่ำที่ 4 แผ่น
8.บริการจัดส่งทั่วประเทศ

สิ่งที่ต้องแจ้งในการสั่งออกแบบใหม่

1.รายละเอียดและข้อมูลที่จะใส่ลงป้ายเมนู
2.โทนสีที่ชอบ รูปแบบที่ชอบ ดีไซน์ที่ต้องการ
3.รูปภาพประกอบ รูปตัวอย่าง (ถ้ามี)

การชำระเงินและ การรับ หรือส่งสินค้า

1.ยอดชำระเกิน 10,000 บาท ชำระมัดจำเพียง 80% และชำระส่วนที่เหลือในวันนัดส่งมอบสินค้า
2.ยอดเงินน้อยกว่า 10,000 ชำระเต็มจำนวนและไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
3.การรับสินค้าบางส่วน ต้องชำระเงินทั้งหมดที่เหลือก่อนเท่านั้น
4.กรณีที่ผลิตเรียบร้อย สำเร็จแล้ว ลูกค้าไม่มารับสินค้า หรือ ไม่ให้ทางบริษัท ฯ จัดส่งสินค้า ภายใน 7 วัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาใด ๆ หากเกิดความเสียหายต่อสินค้าที่สั่งผลิต
5.ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง (หรือขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและจำนวนสั่งผลิต)
6.ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ

การสั่งผลิตทุกครั้ง ถ้าลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนขนาด รูปแบบหรือสเปคงาน ต้องทำการขอราคาใหม่ทุกครั้ง
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามฝ่ายขาย