5.ทางโรงพิมพ์ของคุณออกแบบให้ฟรีหรือไม่?

ใช่ ทางโรงพิมพ์มีบริการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ฟรี เฉพาะเมื่อคุณใช้บริการพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์กับทางโรงพิมพ์ของเราเท่านั้น