งานออกแบบที่ควรรู้ กับสิ่งที่ควรมีในแพคเกจจิ้งประเภทยา

ออกแบบแพคเกจจิ้งยาอย่างไร ให้ดูแตกต่างจากสินค้าชนิดอื่น

แพคเกจจิ้งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนั้น ได้ถูกนำไปใช้กับสินค้ามากมายหลายประเภท อาทิเช่น อาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอาง เครื่องประดับ ยา เครื่องมือทางการแพทย์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งสินค้าทั้งหลายเหล่านี้ จะต้องมีแพคเกจจิ้งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบสำหรับการวางจำหน่าย หรือการโปรโมท โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งสินค้า ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดก็จะต้องมีการออกแบบ ดีไซน์ที่แตกต่างกันไป

โดยทั่วไปแล้วข้อมูล หรือข้อความที่อยู่บนแพคเกจจิ้งของสินค้าแต่ละประเภทนั้นจะมีการเน้น หรือมีรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น แพคเกจจิ้งอาหารเสริม ควรจะมีข้อความสรรพคุณของสินค้า และข้อห้ามระบุเอาไว้อย่างชัดเจน อย่างแพคเกจจิ้งสินค้าเครื่องสำอาง ก็จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ใช้สำหรับทำอะไร และไม่ควรนำไปใช้ในแบบที่ผิดๆ และในส่วนของแพคเกจจิ้งประเภทยา ก็จะต้องมีข้อความในส่วนของสรรพคุณที่ต้องเน้นเป็นพิเศษ เพื่อให้คนไข้ หรือผู้บริโภคได้ทราบ และปฏิบัติตามอย่างถูกวิธี วันนี้เราจะมาแนะนำการออกแบบ ดีไซน์แพคเกจจิ้งยา อย่างไรให้ถูกต้องตามหลัก และไม่ควรใส่อะไรลงไปบนแพคเกจจิ้งบ้าง

สิ่งสำคัญและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการออกแบบแพคเกจจิ้งประเภทยา

งานออกแบบที่ควรรู้ กับสิ่งที่ควรมีในแพคเกจจิ้งประเภทยา 1

– สรรพคุณของตัวยาที่จะต้องบรรยายลงไปสแตนดี้ แบบขาเหล็ก 

การออกแบบแพคเกจจิ้งสำหรับยานั้น สิ่งแรกที่จะต้องอยู่บนแพคเกจและจำเป็นอย่างยิ่ง นั้นก็คือสรรพคุณของตัวยาชนิดนั้น เนื่องจากยาแต่ละประเภทนั้นจะมีคุณสมบัติ และการรักษาที่ไม่เหมือนกัน อย่างเช่นยาประเภทพารา หรือยาลดไข้ ยาแก้อักเสบ จะต้องระบุสรรพคุณให้ชัดเจนเลยว่า ทานยาชนิดนี้ไปแล้วสรรพคุณของตัวยาจะเข้าไปรักษาในส่วนไหนของร่างกาย 

งานออกแบบที่ควรรู้ กับสิ่งที่ควรมีในแพคเกจจิ้งประเภทยา 2

– เน้นข้อควรระวัง หรือ ข้อห้ามที่ไม่ควรปฏิบัติ

ยาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ทั้งคุณ และโทษไปในทางเดียวกัน และด้วยเหตุนี้การใส่ข้อมูล ข้อควรระวัง หรือข้อห้ามจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเมื่อมีการออกแบบแพคเกจจิ้ง ดังนั้นแล้วการใส่ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดเป็นอันขาด อย่างเช่นยาที่ใช้สำหรับทา ก็จะต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่าใช้สำหรับการรักษาภายนอกเท่านั้น ห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด หรือยาขยายหลอดลมก็จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า คนที่มีอาการปกติห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด  เหล่านี้คือข้อห้ามที่จะขาดไปไม่เลยสำหรับแพคเกจจิ้งยา