แผ่นพับคืออะไร

แผ่นพับคืออะไร

ในยุคนี้การหาเครื่องมือทางการตลาดก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ก็มักจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญกันเป็นอย่างมากเลย

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆส่วนใหญ่เครื่องมือทางการตลาดที่จะนิยมกันเป็นอย่างมากก็คงหนีไม่พ้น แผ่นพับ โบรชัวร์ ใบปลิวต่างๆซึ่งมันสามารถที่จะเจาะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดีแถมยังสามารถที่จะมีความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วย เลยทำให้แผ่นพับก็ได้กลายเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

หลักการออกแบบแผ่นพับมีอะไรบ้าง?

1. การออกแบบแผ่นพับเราก็จะต้องมีการวางแผนก่อนการออกแบบทุกครั้ง แน่นอนนะครับว่าขั้นตอนในการวางแผนไม่ว่าจะทำสิ่งอะไรก็ตามแต่ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลย โดยทั่วไปแล้วการที่เรากำหนดขนาดและรูปร่างต่างๆของแผ่นพับก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะเราจะได้รู้ขนาดและสิ่งต่างๆของแผ่นพับว่ามีขนาดเท่าไร โดยปกติแล้วการออกแบบแผ่นพับก็มักจะมีประมาณ 2-5 ทบด้วยกันหรือสามารถที่จะมากกว่านี้ก็ได้ แต่จะต้องออกแบบให้มันเหมาะสมด้วย เพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้เมื่อเรามีการกำหนดขนาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การกำหนดลักษณะกระดาษหรือการเลือกใช้กระดาษการใช้สี และอื่นๆ อีกมากมายก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งถ้าเรามีงบประมาณในการออกแบบที่เยอะมากก็จะทำให้ชิ้นงานของเราสามารถที่จะออกมาดีได้เช่นกัน เพราะกระดาษก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้ชิ้นงานออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและสวยงามได้อีกด้วย

2. การจัดองค์ประกอบต่างๆ ตามลักษณะที่เหมาะสมกับแผ่นพับ แน่นอนนะครับเมื่อเรามีการวางแผนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วการจัดองค์ประกอบต่างๆ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป้นอย่างมากเลยนะครับ โดยเราก็จะต้องมีการจัดองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้แผ่นพับของเราออกมาดีและมีความสวยงามเป็นอย่างมากด้วย โ

ดยหลักๆแล้วส่วนที่จะนำมาเกี่ยวข้องกับการออกแบบแผ่นพับก็จะมีการเลือกใช้คำ พาดหัว ภาพประกอบ ข้อความ และภาพของสินค้าและตราสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งในส่วนต่างๆ เหล่านี้เราก็จะต้องให้ความสำคัญทุกอย่างเพื่อที่แผ่นพับของเราจะได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด

สรุป

อย่างไรก็ตามในการออกแบบแผ่นพับก็ควรที่จะต้องจัดรูปแบบให้สวยงามด้วยนะครับ ซึ่งเมื่อใครที่เห็นก็จะต้องหยิบมาอ่านกันและที่สำคัญในการจัดองค์ประกอบต่างๆ ก็ควรที่จะต้องจัดให้ดีและสมบูรณ์แบบให้มากที่สุด