บรรจุภัณฑ์ อัจฉริยะ นวัตกรรมใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ และบทบาทของเทโนโลยีต่อบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ อัจฉริยะ(Smart packaging) คือ บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เน้นทางด้านความสะดวกสบายต่อผู้บริโภค ฉีกกฎบรรจุภัณฑ์แบบเดิมๆ ที่มีหน้าที่เพียงปกป้องสินค้า หรือมีแค่ความสวยงาม

แต่บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรมการควบคุมหรือปกป้องมาผสมผสานกับบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลไม้หรืออาหารในบรรจุภัณฑ์นั้น เพื่อให้มีอายุในการรับประทานที่ยาวนานขึ้น และสามารถเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้น

ด้วยการใช้สารประกอบเป็นตัวควบคุมบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธีสกัดกั้นหรือแพร่ก๊าซต่างๆ ส่วนการทำงานของบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ คือการนำวัสดุหรือฟิล์มที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์สามารถเกิดปฏิสัมพันธ์ และ ควบคุมบรรยากาศกับก๊าซภายในบรรจุภัณฑ์

ซึ่งในอดีตหากต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสด เช่น ผักผลไม้ หรือ เนื้อสัตว์ต่างๆ ก็สามารถเลือกซื้อกันได้อย่างค่อนข้างมั่นใจกับความสดใหม่

แต่เมื่อวิถีในการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง ระบบการค้าขายก็เริ่มเปลี่ยนไปเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค จากที่เคยวางขายที่ตลาดสด ก็เปลี่ยนมาอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม บนชั้นตามซูเปอร์มาเก็ตต่างๆเพื่อรอการเลือกซื้อจากผู้บริโภค

แม้ว่าอุณหภูมิของชั้นวางใน ซูเปอร์มาเก็ตจะเหมาะต่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ แต่การที่ต้องอยู่บนชั้นวางเป็นระยะนานย่อมจะทำให้ ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ลดลงไปเรื่อยๆ

แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ก็มีการผสมผสานด้านอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ได้มีประโยชน์ในด้านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ที่จะฉีกกฎบรรจุภัณฑ์แบบเดิมๆ ทำให้สินค้าสามารถจะพูดคุยสื่อสารกับผู้บริโภค แทนพนักงานขาย

ซึ่งบรรจุภัณฑ์อัจริยะเป็นกระแสใหม่ที่กำลังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สินค้าชนิดใหม่ สำหรับในประเทศไทยนั้น มีการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและผลผลิตทางการเกษตร เพราะไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและผลไม้

smart packaging หรือบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ช่วยทำให้ ผู้ผลิตสามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้แก่สินค้า ทำให้ ตราสินค้าหรือแบรนด์น่าเชื่อถือ ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง และความสนใจต่อสุขภาพและสไตล์การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ สูงขึ้นบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะอาศัยการผสมผสานหลายๆ เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

ไม่ว่าจะเป็นวัสดุแบบใหม่ที่มีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพดีขึ้น การผลิตแบบใหม่ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างนาโนเทคโนโลยี พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์ฉลาด เหล่านี้มีราคาถูกลง เบาลง เล็กลงและทนทานมากยิ่งขึ้น

บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart packaging) เป็นได้มากกว่าป้ายฉลากบอกราคา หรือโลโก้ยี่ห้อสินค้า “ฉลากแหนม” เป็นอีกหนึ่งผลงานการ ค้นคว้าของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อใช้เป็นเครื่องบอกระดับความเปรี้ยวของแหนม เนื่องจากแหนมเป็นผลิตภัณฑ์หมัก โดยใช้แบคทีเรีย แลกติก (lactic acid bacteria) กลิ่น รสชาติและ เนื้อสัมผัสของแหนมจะเปลี่ยนแปลงไปในระหว่าง กระบวนการหมัก

โดยทั่วไปแหนมจะหมักได้ที่เมื่อมีค่าความ เป็นกรด-ด่างประมาณ 4.2 และมีปริมาณกรดที่ ไทเทรตได้ ซึ่งในที่นี้คือ กรดแลกติก (lactic acid) ประมาณ 1%

ฉลากแหนมเป็นสติ๊กเกอร์แถบสี เหลือง ที่มีส่วนผสมของสารละลายสีย้อมพิมพ์ลงบน ฟิล์มพลาสติกไนลอน/โพลิเอทิลีน เมื่อนำฉลากแหนม ไปติดบริเวณด้านนอกของฟิล์มพลาสติกบรรจุแหนม ฉลากแหนมจะค่อยๆ เปลี่ยนสีตามระดับความเปรี้ยว ของแหนมได้ 3 ระดับ

  1. สีเหลืองจะเปรี้ยวน้อย
  2. สีส้มจะเปรี้ยวปานกลาง
  3. สีแดงจะเปรี้ยวมาก

ซึ่งเมื่อฉลากแหนมเปลี่ยนเป็นสีที่ต้องการเมื่อใด ผู้บริโภคก็สามารถนำแหนมเข้าตู้เย็น เพื่อคงระดับ ความเปรี้ยวนั้นไว้ จนถึงเวลาที่ต้องการบริโภค

แต่อย่างไรก็ตาม แถบวัดความเปรี้ยวยังมีข้อจำกัดคือ จะวัดได้เฉพาะแหนมที่ห่อด้วยพลาสติกเท่านั้น ไม่ สามารถใช้วัดกับแหนมที่ห่อใบตองได้นั่นเอง

แต่อย่างไรก็ถือเป็นการพัฒนาที่เป็นก้าวสำคัญของการปฏิวัติวงการบรรจุภัณฑ์ที่ควรได้รับการสนับสนุนให้สามารถใช้งานจริงได้ในอนาคต

อ่านบทความเกี่ยวกับSmartPackaingได้ที่  : editiontruth

สอบถามข้อมูลหรือดูสินค้าของเราได้ที่ : Pintcafe.asia