กล่องครีม

พิเศษ สั่งผลิตกล่องฝาเสียบก้น 100 ใบ เพียงใบละ 21 บาท

พิเศษ เมื่อสั่งผลิตกล่องฝาเสียบก้น ขนาดกางออกไม่เกิน A4 100 ใบ เพียงใบละ 21 บาท

กล่องครีม

กล่องครีม ของ Printcafe พิมพ์จากกระดาษที่มีคุณภาพดีและมีความแข็งแรงทนทาน เพื่อที่จะสามารถคงรูปได้ตลอดระยะทางการขนส่งไปจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ฉีกขาดหรือบุบเสียรูปไปก่อน และในระหว่างการขนส่งก็จะต้องมีกระบวนการหลายอย่างที่อาจทำให้กล่องครีมและตัวครีมเกิดความเสียหายหรือเสียรูปได้หากเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีความแข็งแรงพอ

ดังนั้นเจ้าของสินค้าจึงต้องมีการลงทุนเลือกวัสดุในการทำกล่องครีมและเลือกโรงงานรับผลิตกล่องครีมที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถืออย่างเรา เพื่อให้ได้กล่องที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรักษาสภาพของสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีเยี่ยมจนกระทั่งถึงมือของผู้บริโภค

ราคาพิมพ์กล่องและรายละเอียด

แชทสอบถามราคา

รูปแบบกล่องแต่ละชนิด ที่นิยมผลิตบรรจุภัณฑ์
ซึ่งกล่องครีมที่ดีย่อมสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าตลอดจนช่วยส่งเสริมการขาย บรรจุภัณฑ์ ที่ดีต้องสามารถรองรับน้ำหนัก และมีความแข็งแรงพอที่จะป้องกันสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน การออกแบบรูปทรง การเลือกใช้กระดาษจึงเป็นเรื่องสำคัญ

หากต้องการให้กล่องแข็งแรงทนแรงกระแทกได้ดี กล่องจะแข็งแรง เพื่อความปลอดภัยของสินค้าของคุณ กล่องบรรจุภัณฑ์นอกจากมีไว้ใส่ผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีส่วนส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ การทำกล่องบรรจุภัณฑ์ต้องมีการพิจารณาถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การดึงดูดสายตา ความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ การออกแบบกล่องจึงต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้า

และสามารถชนะคู่แข่งทางการตลาดได้ด้วย เราควรกำหนดรูปแบบ ขนาด และจำนวนพิมพ์ วิธีหนึ่งในการกำหนดรูปแบบก็คือดูกล่องบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่ง ที่มีอยู่ในท้องตลาด เลือกรูปแบบที่เหมาะกับภาพลักษณ์และจุดมุ่งหมายของเรา สำหรับขนาด ต้องเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ของเรา ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ประเมินจากยอดขายของผลิตภัณฑ์นั้น หรืออาจพิมพ์จำนวนมากเพื่อประหยัดต้นทุนในการผลิต

กล่องครีมนั้นสามารถทำได้จากวัสดุหลายชนิด แต่ที่นิยมกันมากก็จะเป็นกล่องที่ทำมาจากพลาสติกและกระดาษ ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป เช่น

  • พิมพ์กล่องครีมแบบพลาสติก เหมาะสำหรับการบรรจุสินค้าที่ต้องมีการเก็บหรือขนส่งในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
  • พิมพ์กล่องครีมแบบกระดาษ เหมาะสำหรับสินค้าทั่วๆไปที่ไม่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีความเปียกชื้นหรือใช้ในการบรรจุสินค้าที่ไม่มีความชื้นหรือของเหลว

แต่ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและสมบูรณ์ก่อนส่งให้ถึงมือของลูกค้านั่นเอง ดังนั้นควรเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานนั่นเอง

ลำดับขั้นตอนสั่งทำกล่องของโรงพิมพ์

โรงพิมพ์กล่องกระดาษส่วนใหญ่ มักรับผลิตกล่องสำหรับสินค้าที่ไม่มีการสัมผัสสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง เสี่ยงต่อการเปียกชื้นหรือสัมผัสกับความร้อนสูง ดังนั้น วัสดุที่ใช้ในการผลิตกล่องครีมส่วนมากจึงเป็นกระดาษที่มีคุณภาพแตกต่างกันตามความต้องการในการบรรจุสินค้าและความเหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท

ซึ่งสินค้าประเภทครีมหรือเครื่องสำอาง จะใช้กล่องที่ทำจากกระดาษซึ่งจะเป็นกระดาษที่มีคุณภาพดีและมีความแข็งแรงทนทาน อย่างโรงพิมพ์ของเราก็ใช้กระดาษนำเข้าอย่างดี เพื่อที่จะสามารถคงรูปได้ตลอดระยะทางการขนส่งไปจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ฉีกขาดหรือบุบเสียรูปไปก่อน และในระหว่างการขนส่งก็จะต้องมีกระบวนการหลายอย่างที่อาจทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์เกิดความเสียหายหรือบิดเบี้ยว เสียรูปทรงได้ ถ้าหากเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีความแข็งแรงพอ 

ดังนั้นเจ้าของสินค้าจึงต้องเลือกวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานและมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังต้องกำหนดแนวทางออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับโรงงานรับทำกล่องครีมให้ชัดเจนเพื่อให้ได้กล่องครีมที่มีความสวยงามและมีความเหมาะสมกับสินค้ามากที่สุด เพื่อให้ได้กล่องครีมที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรักษาสภาพของสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีเยี่ยมจนกระทั่งถึงมือของผู้รับ

เมื่อต้องการจะทำลวดลาย ตัวหนังสือ ลงโลโก้ หรือทำให้กล่องครีมหรือกล่องสบู่ของคุณมีความสวยงาม และโดดเด่นเหนือใคร คุณก็ต้องพิมพ์กล่องครีมเพื่อให้ได้ในแบบที่ต้องการ ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีสินค้าแล้วต้องการกล่องแบบพิมพ์ ก็ต้องตามหาผู้รับผลิตที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองได้ เช่น ราคาต้องอยู่ในงบประมาณ, งานที่ออกมาต้องตรงตามแบบและมีคุณภาพ

ซึ่งการรับพิมพ์กล่องจำเป็นอย่างมากที่ต้องจ้างผู้มีฝีมือ ประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ และมีความสามารถที่จะเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ดี เพราะการพิมพ์บนกล่องครีมถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยาก ต้องทำออกมาให้มีคุณภาพสูง กล่องต้องสวยงาม และสามารถดึงดูดสายตาของผู้ที่มาซื้อได้มากที่สุด

กล่องต้องมีความโดดเด่นที่เมื่อเดินผ่านแล้วเห็นก็สนใจและรู้สึกสะดุดตาทันที ส่วนตัวกระดาษก็สามารถเลือกได้หลากหลายแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับตัวสินค้าและเหมาะสมต่องบประมาณที่ผู้จ้างมีอยู่ โดยตัวกระดาษที่ใช้พิมพ์กล่องครีมก็มีให้เลือกตั้งแต่ การะดาษลูกฟูก, การะดาษอาร์ต, กระดาษฟรอยด์ หรือกระดาษแบบบาง เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังรับทำตามกระดาษที่ลูกค้าสั่งเฉพาะอีกด้วย

เมื่อเลือกกระดาษพิมพ์กล่องสบู่หรือครีมได้แล้ว ก็สามารถเลือกเคลือบหน้ากล่องได้อีกหลายประเภท เช่น เคลือบเงา, เคลือบด้าน หรือ เคลือบแบบ Sport UV เป็นต้น

เทคนิคเสริม สุดพิเศษ

นอกเหนือจากการทำหน้าที่ในการรักษาคุณภาพและปกป้องสินค้าที่อยู่ด้านในกล่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว กล่องครีมยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการสื่อสารกับผู้บริโภค โดยกล่องครีมที่มีการออกแบบมาอย่างสวยงามนอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้ว ยังเป็นสื่อที่แสดงให้ลูกค้าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในนั้นคืออะไร มีคุณสมบัติและจุดเด่นอย่างไร

โรงงานรับทำกล่องมืออาชีพจะให้ความสำคัญในการออกแบบกล่องครีมให้มีความสวยงามและสื่อความหมายของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความสนใจและทำให้เกิดการหยิบจับขึ้นมาดูและเพิ่มโอกาสในการซื้อมากขึ้น

โรงพิมพ์ Printcafe

โรงพิมพ์ Printcafe.asia
รับพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษ กล่องสบู่ กล่องครีม แบบครบวงจร มีบริการออกแบบ และ ให้คำปรึกษาด้านงานพิมพ์กล่อง แบบครบวงจร เราผลิตกล่อง ให้เจ้าของแบรนด์มาแล้วกว่า 4,000 แบรนด์ งานพิมพ์ระบบ Digital Offset ด้วยเครื่องพิมพ์นำเข้าที่มีความละเอียดกว่า 2400 DPI งานพิมพ์ print on demand เริ่มต้นที่ 50 ใบเท่านั้น โทร. 063-593-2429 / 063-593-9653

วิธีวัดขนาดกล่อง กล่องครีม
(ราคาเฉพาะกล่องบรรจุภัณฑ์)

ตารางขนาดกระดาษมาตรฐานชนิด A

ขนาด นิ้ว เซนติเมตร
A033.1 x 46.884.1 x 118.9
A123.4 x 33.159.4 x 84.1
A216.5 x 23.442.0 x 59.4
A311.7 x 16.529.7 x 42.0
A48.3 x 11.721.0 x 29.7
A55.8 x 8.314.8 x 21.0
A64.1 x 5.810.5 x 14.8
A72.9 x 4.17.4 x 10.5
A82.0 x 2.95.2 x 7.4
A91.5 x 2.03.7 x 5.2
A101.0 x 1.52.6 x 3.7

Showing 1–12 of 36 results
Printcafe.asia โรงงานพิมพ์กล่องสบู่ กล่องครีม กล่องบรรจุภัณฑ์ ขั้นต่ำน้อย ราคาถูก
นอกจากล่องแล้วยังมี ถุงกระดาษ (Shopping bag) กล่องจั่วปังพรี่เมี่ยม (Premium box)
สติ๊กเกอร์กันปลอม 2D 3D เริ่มที่ 1,000 ดวง (Void Sticker) ถุงซิปซองฟอยล์ (Foil bag)

ที่อยู่ : 103/11 ซอยบางแค 12 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10150
โทร : 063-593-2429 / 063-593-9653

Copyright @ 2018-2021 Printcafe.asia All right reserved

จดทะเบียนและรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์

มีความปลอดภัย (Secure) การเข้ารหัสเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

ใช้งานอย่างปลอดภัย ยืนยันจาก Google