1.ใช้เวลาในการผลิตนานเท่าไร?

โดยทั่วไปจะใช้เวลาผลิตประมาณ 3-5 วัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ และการทำเทคนิคเสริมต่างๆ