กำหนดชื่อตราสินค้า Brand

5 หลักสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันของผู้ขายหลายรายจึงจำเป็นที่ต้องจะทำให้สินค้าของเราโดดเด่นสะดุดตาเพื่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

พูดง่ายๆก็คือจะทำอย่างไรให้บรรจุภัณฑ์ของเรานั้น สวยและเป็นที่ถูกใจในตลาดธุรกิจ

โดยแบ่งหลักสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์จำนวน 5 ข้อใหญ่ๆมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ข้อนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีผลโดยตรงกับบรรจุภัณฑ์ พร้อมกับศึกษาและเรียนรู้ความต้องการของตลาดและของผู้บริโภค โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนในส่วนนี้จะช่วยให้สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ตรงความต้องการผู้บริโภคให้มากที่สุด

กำหนดชื่อตราสินค้า Brand

2. กำหนดชื่อตราสินค้า(Brand) ตราสินค้าคือชื่อสำหรับการเรียกชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการจะต้องทำการหาชื่อตราสินค้าให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยการกำหนดชื่อตราสินค้าควรมีความเป็นเอกลักษณ์ ชัดเจน น่าสนใจ ที่สำคัญจะต้องเป็นที่จดจำได้ง่าย สำหรับลักษณะของตราสินค้าที่ดี จะต้องสั้น กะทัดรัด จดจำได้ง่าย ออกเสียงได้ง่ายมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศสามารถออกเลียงง่ายและมีความหมายที่เหมาะสม ที่สำคัญสามารถบอกถึงคุณสมบัติเด่นๆของสินค้า

วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ ต้องปลอดภัย

3. วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์  ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันทั้งข้อดีและข้อเสีย หากเลือกใช้วัสดุไม่ถูกต้องนอกจากจะทำให้เกิดผลกระทบต่อตัวสินค้า ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังทำให้ต้นทุนในการผลิตบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นส่งผลต่อราคาขายของสินค้า

รูปทรง บรรจุภัณฑ์ ที่มีรูปร่างสวยงาม

4. รูปทรง บรรจุภัณฑ์ ที่มีรูปร่างสวยงาม การออกแบบให้โดดเด่นแตกต่างสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค ถึงแม้ผู้บริโภคยังจะยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือเปิดสินค้าด้านในออกมา รูปทรงของบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างความมีเอกลักษณ์ที่น่าจดจำได้ เพราะในบางครั้งเมื่อผู้บริโภคเห็นรูปทรงสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นสินค้าอะไรและเป็นของยี่ห้ออะไร

สีสันและกราฟฟิค

5. สีสันและกราฟฟิค สำหรับสีสันและกราฟฟิคนั้น มีความหมวยรวมถึงการใช้สัญลักษณ์ ตัวอักษร ภาพประกอบ ลวดลายและพื้นผิว ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดนี้สามารถบ่งบอกถึงชื่อตราสินค้าได้อย่างดี ตัวอย่างเช่นกล่องบรรจุภัณฑ์ของกระดาษA4 ยี่ห้อดับเบิ้ลเอที่เลือกใช้สีฟ้าน้ำเงิน เมื่อลูกค้ามองหาซื้อกระดาษA4 จะทราบทันทีว่ามีA4 ยี่ห้อดับเบิ้ลเอขายอยู่จุดขายสินค้าโดยที่ยังไม่ต้องเปิดสินค้าหรืออ่านชื่อยี่ห้อของสินค้าเลย  ดังนั้นการเลือกสีและการออกแบบต้องวางจุดขายให้ชัดเจน

สรุป

การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยทำหน้าที่ในด้านการสื่อสารทางการตลาดให้กับทางเจ้าของสินค้าเพราะกล่องบรรจุภัณฑ์ ยังมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมการขาย สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและช่วยในการขนส่งได้สะดวกรวดเร็วเพื่อเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย