ประเภทของการพิมพ์ยอดนิยมในปัจจุบัน 1

ประเภทของการพิมพ์ยอดนิยมในปัจจุบัน

ประเภทของการพิมพ์ยอดนิยมในปัจจุบัน ระบบการพิมพ์ในบ้านเราก็มีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบด้วยกันแต่ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ทก็จะรูปแบบที่นิยมกันเป็นอย่างมาก

เทคโนโลยีการพิมพ์พื้นราบที่ใช้หลักกานน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน ซึ่งบนแผ่นแม่พิมพ์ก็จะมีทั้งหมดสองส่วนด้วนกันคือบริเวณที่ไม่มีภาพก็จะเป็นที่รับน้ำและในส่วนของที่มีภาพก็จะเป็นสารเคมีที่เป็นพวกเดียวกับหมึก ซึ่งในหมึกของการพิมพ์แบบออฟเซ็ทแน่นอนมันจะเป็นน้ำหมักที่ไม่เกาะบริเวณที่เป็นภาพ

แล้วถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อไปการพิมพ์ในระบบออฟเซ็ทก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ตั้งแต่ 1 สีจนถึง 5 สีด้วยกันหรือจะมากกว่าก็ได้ขึ้นอยู่กับงานพิมพ์ที่เราต้องการว่าจะให้สีมันออกมาเป็นในรูปแบบไหนแต่อย่างไรก็ตามจริงแล้วประเภทของงานพิมพ์ก็มีอยู่มากมายเลย

ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของชิ้นงานของเราว่าชิ้นงานที่เราต้องการมันมีความเหมาะสมหรือบางเพราะบางทีชิ้นงานที่เราต้องการก็อาจจะไม่ตอบโจทย์กับความต้องการได้ ดับประเภทของงานพิมพ์ที่มีอยู่ในทุกวันนี้ก็ไม่ใช่มีแต่ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ท เพราะการพิมพ์ที่ผู้ประกอบการของโรงพิมพ์ที่นิยมพิมพ์กันก็จะมีดังต่อไปนี้

5 ระบบการพิมพ์ที่ผู้ประกอบการของโรงพิมพ์ที่นิยมพิมพ์

ประเภทของการพิมพ์ยอดนิยมในปัจจุบัน 2

1.การพิมพ์ออฟเซ็ท

ถือเป็นการพิมพ์ที่เราอธิบายไปในก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งระบบการพิมพ์ที่ทุกวันนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เพราะมันเป็นกระบวนการพิมพ์ที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์กับความต้องการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งกระบวนการพิมพ์ของระบบออฟเซ็ทก็สามารถที่จะพิมพ์ได้มากสีตามที่เราต้องการ โดยส่วนใหญ่ก็จะนิยมพิมพ์แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือ วารสารต่างๆ เป็นต้น

2.การพิมพ์เลตเตอร์เพสส์

เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แม่พิมพ์ที่ทำมาจากโลหะผลสมหรือพอลิเมอร์อย่างหนา กัดผิวจนเหลือส่วนที่ต้องการเป็นภาพนู้น โดยในปัจจุบันนี้การพิมพ์แบบนี้ก็ได้รับความนิยมที่น้อยมาก เพราะมันทำได้ลำบากเป็นย่างมาก แถมแผ่นภาพที่ได้ก็ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไร โดยชิ้นงานที่นิยมก็จะเป็นพวก นามบัตร แบบฟอร์ม ฉลาก กล่องและอื่นๆ ที่ไม่ต้องการความละเอียดที่มาก

3.การพิมพ์แบบสกรีน

ซึ่งเป็นการพิมพ์บนพื้นฉลุที่ใช้หลักการพิมพ์โดนให้หมึกซึมทะลุผ่านผ้าที่ขึงตึงไว้ แล้วทำให้บริเวณเกิดเป็นภาพ โดยสามารถที่จะพิมพ์งานสอดสีต่างๆ ได้ด้วย ถ้าหากจะถามถึงความละเอียดก็ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าด้วยว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีหรือเปล่า ถ้าหากผ้าไม่ดี ก็ย่อมจะทำให้งานสกีนของเราไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ดี

4.การพิมพ์แบบดิจิตอล

ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ในทุกวันนี้ก็ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากเลย เพราะมันมีความสะดวกสบายกันอย่างสูง มันสามารถที่จะสั่งพิมพ์งานได้สะดวกและง่ายเป็นอย่างมากด้วย โดยสามารถที่จะพิมพ์งานได้ทุกรูปแบบจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น นามบัตร ใบปลิว และอื่นๆ อีกมากมาย

5.การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี

ซึ่งก็ถือเป็นการพิมพ์พื้นนู้นที่ใช้แผ่นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นที่สูงเป็นอย่างมากเลย ซึ่งในระบบการพิมพ์ลักษณะแบบนี้ก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพสส์คือจะใช้การกดทับเอา แต่เหมือนที่ใช้ก็จะมีความเหลวกว่า และใช้ลูกกลิ้งที่ทำขึ้นเป็นพิเศษทำหน้าที่ในการจ่ายหมึกในปริมาณที่สม่ำเสมอเท่า โดยการพิมพ์ในลักษณะแบบนี้ก็จะเหมาะกับการพิมพ์พวกกล่องกระดาษแข็งต่างๆ ป้าย ถุงและซองพลาสติกเป็นต้น

6.การพิมพ์กราวัวร์

เป็นการพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์ที่เป็นร่องลึกสำหรับบริเวณที่เป็นภาพเพื่อเก็บหมึกแล้วไว้ปล่อยลงบนผิวของชิ้นงานพิมพ์ต่างๆ ซึ่งงานพิมพ์ประเภทนี้ก็มักจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงเป็นอย่างมากอีกด้วย ดังมันจะเหมาะกับการพิมพ์พวกหนังสือพิมพ์ หรืองานพิมพ์ที่เน้นในปริมาณที่เยอะๆ

อย่างไรก็ตามงานพิมพ์ในบ้านเราทุกวันนี้ก็มีเทคโนโลยีการพิมพ์เกิดขึ้นอย่างมากมายเลย ซึ่งแต่ละชนิดแน่นอนมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัด ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าอยากจะให้ชิ้นงานของเราออกมาเป็นแบบไหนเท่าเอง งานพิมพ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพิมพ์แบบออฟเซ็ทกันทั้ง เนื่องจากมันเป็นระบบการพิมพ์ดีมีความสะดวกเป็นอย่างมากเลยเพราะเป็นการพิมพ์ที่มีความคล่องตัวมาในการผลิตต่างๆ ดังโรงพิมพ์ในบ้านเราทุกวันนี้ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ทกันเยอะมาก

สรุป

การพิมพ์แบบนี้ก็มักจะตอบโจทย์ทุกๆ รูปแบบของงานพิมพ์ที่ลูกค้าเสนอมา รับรองเลยว่าชิ้นงานที่จะทำออกมาก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของเราได้เป็นอย่างดีเลย

ดังถ้าหากเราเลือกเทคโนโลยีการพิมพ์ที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้รับรองมันก็จะทำให้ชิ้นงานของเราที่ผลิตออกมาก็สามารถที่จะออกมาได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

อ่านบทความเพิ่มเติม >> ประเภทของกล่องบรรจุภัณฑ์มีอะไรบ้าง