382a00d0dcd04de0d1f4b6a217e79716 (1)

รับทํากล่องบรรจุภัณฑ์

รับทํากล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง รับทำกล่องสบู่  สั่งพิมพ์ ไม่เกิน A4 21×29.7 cm 8.5 x 11.50 นิ้ว กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม อย่างดี เคลือบเงา หรือ เคลือบด้าน 1,000 ใบๆ ละ 5 บาท เท่านั้น ติดต่อ: line @printcafe หรือโทร 092-335-5951, 089 458-9135. website : www.printcafe.asia