ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยหลักการคิดแบบคนญี่ปุ่น

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลักการและแนวคิดแบบคนญี่ปุ่นต่อการออกแบบบรรจุภัณ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยการคิดแบบคนญี่ปุ่นนั้น มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่เริ่มมีการค้ากับชาวจีน ชาวอินเดีย และประเทศต่างๆ ที่ไกลออกไปของเส้นทางสายไหมสู่ประเทศญี่ปุ่น ตามแนวคิดนี้มีผลกระทบโดยตรงกับเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมชินโตของญี่ปุ่น

หนึ่งในสิ่งเหล่านี้คือวัฒนธรรม ”การให้ของขวัญแบบญี่ปุ่น” คล้ายกับว่านี้เป็นความคิดในการให้ส่วย หรือบรรณาการเพื่อเข้าติดต่อกับต่างประเทศ ซึ่งวัฒนธรรม ”การให้ของขวัญ” นั้นนำไปสู่การแปรเปลี่ยนเป็นวิถีแห่งญี่ปุ่นที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่นนั้น เพื่อแสดงภาพลักษณ์ความเป็นถิ่นฐานของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุที่ถูกนำมาเป็นหีบห่อ ก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นด้วยกันทั้งสิ้น ตั้งแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน

ยุคแรกๆ ของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเชื่อว่าแนวคิดหีบห่อของญี่ปุ่น เป็นสิ่งที่ฝังรากลึกลงในธรรมเนียมมีความหมายโดยนัยค่อนข้างแตกต่างจากชาวตะวันตก ที่มักจะให้ของต่อเมื่อการได้เข้าโรงเรียนใหม่ หรือเรียนจบสำเร็จการศึกษา ได้งานใหม่ ได้เดินทางท่องเที่ยว แต่งงาน แม้แต่การเสียชีวิต ไม่ใช่แต่เพียงของวันเกิด และในบางครั้งของขวัญที่เป็นเงินตราถูกห่อด้วยความประณีต และถูกให้อย่างเป็นพิธีการ

ชาวญี่ปุ่นใช้คำว่า “tsutsumu” ซึ่งหมายถึง “บรรจุภัณฑ์” เป็นสิ่งที่ใช้ในการเก็บรักษา ขนส่ง หรือเป็นของขวัญ แต่ทว่าคำ tsutsumu ไม่ได้หมายความแค่เพียง บรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งห่อหุ่มเท่านั้น

แต่เป็นแนวความคิดในธรรมเนียมญี่ปุ่น ที่หมายถึงดวงใจของผู้ให้นั้นถูกห่อหุ้มอยู่ด้วย นั่นคือความเฉียบคมที่อ่อนโยนของเป็นพิเศษในการให้

ซึ่งกลายเป็นหลักพื้นฐานวัฒนธรรมการหีบห่อของญี่ปุ่น และไม่ควรลืมเลือนความหมายนั้น เมื่อมองเห็นบรรจุภัณฑ์ของพวกเขา แนวคิดการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของญี่ปุ่น จะแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของ “ความเรียบง่ายที่ซับซ้อน” โดยมักคำนึงถึงความทันสมัย  ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมไปถึงวัฒนธรรม และยังมีการผสมผสานความร่วมสมัยไปกับธรรมชาติอีกด้วย

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่น เป็นรูปแบบศิลปะที่ใช้การออกแบบที่ทันสมัย ไร้กาลเวลามีความเรียบง่าย และ การใช้วัตถุในชีวิตประจำวันที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไม่ว่าจะเป็นออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทอาหาร หรือของใช้ ของขวัญต่างๆ ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่นนั้นมีเทคนิคมากมายที่สืบทอดมาจากโบราณ เช่น การพับกระดาษ ที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นที่ถึงแม้จะดูเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ และหรูหรา

สรุป

จากแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่นนั้น เราจึงควรหันมาให้ความใส่ใจกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น ทำให้ชีวิตของผู้บริโภคสะดวกสบายขึ้น สวยงามขึ้น แปลกใหม่ขึ้น ที่สำคัญต้องมุ่งเน้นไปถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ  Eco-Freindly

จะเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของสินค้า และยังเป็นการผลักดันแวดวงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ก้าวไปข้างหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นๆได้ในอนาคต หรือถ้าสนใจดูตัวอย่างบรรจุภัณฑ์น่ารักๆของญี่ปุ่น

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : The Dieline